— (Kiezmarskie Schronisko) kežmarského odboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov. Na rozdiel od Votrubovej chaty, ktorá bola v zime len príležitostne otvorená, nový objekt so stálymi pracovníkmi slúžil celoročne, posledných pár rokov ako Štátne telovýchovné stredisko ČSTV. Na jeseň 1974 Kežmarská chata celkom vyhorela.
— Rozsiahly severotatranský komplex Javorovej a Bielovodskej doliny sa veľkostatok v Javorine bránil sprístupňovať turistickej verejnosti. Roku 1877 prejavilo poľské Towarzystwo Tatrzańskie záujem o postavenie Chaty na Poľane pod Vysokou.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách