— (Hińczowe Schronisko, Hińczowa Koleba; Hinzensee-Hütte). Keď ju roku 1885 premiestnili vyššie do Žabej doliny, objavil sa pre ňu v niektorých inojazyčných textoch aj odlišný názov Békástavi-kunyhó, Froschsee-Schutzdach, poukazujúci na blízkosť Žabích plies. Prístrešok zanikol okolo roku 1895.
— Rok po skaze Majláthovej chaty, teda roku 1881, objavila sa však nová chata na pôvodnom mieste, pri Popradskom plese. Stavebníkom bol aj teraz Uhorský karpatský spolok a pretože chatu oficiálne nepomenovali, prenášal sa na ňu akosi automaticky názov jej predchodkyne - Majláthovej chaty. Časť súdobých prameňov ju ale od pôvodnej správne odlišovala polohopisným pomenovaním Popradská chata.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách