— ktorú ako súkromný podnik vybudoval roku 1943 známy tatranský horolezec a horský vodca Štefan Zamkovský (1908-1961), rodák z Levoče, najprv nosič a v tom čase chatár na Téryho chate. Po znárodnení ju roku 1951 premenovali na Chatu kpt. Nálepku (poľ. Schranisko Nálepki), ale roku 1993 sa v zmysle reštitučného zákona stala majetkom Zamkovského vnuka Stanislava Tichého pod pôvodným názvom Zamkovského chata.
— S návrhom na postavenie chaty na vyšnej terase Malej Studenej doliny, pri Piatich spišských plesách, vystúpil významný priekopník tatranského horolezectva a lekárľudomil baníckej chudoby z Banskej Štiavnice Edmund Téry (1856-1917) 28. 5. 1889 na výborovej schôdzi budapeštianskej odbočky Uhorského karpatského spolku. Ideové rozpory medzi touto pokrokovou zložkou turistickej organizácie a jej konzervatívnym, statkárskym ústredným výborom oddialili stavbu a tak sa jej realizátorom stal už nový, Térym založený Turistický spolok, ktorý si v dohode s Karpatským spolkom vyhradil výlučné právo aktivity v Malej Studenej doline. Projektantom a staviteľom kamennej jednoposchodovej chaty bol spišskosobotský architekt Gedeon Majunke a do užívania ju slávnostne odovzdali 21. 8. 1899. Napriek Téryho protestom jej po zásluhe prisúdili dosiaľ platný názov Téryho chata.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách