— sú významná liečebná osada na J úbočiach masívu Gerlachovského štítu a Končistej, poniže Batizovskej a Štôlskej doliny, asi 8 km na V od Štrbského Plesa a 6 km na Z od Tatranskej Polianky, vo výške 1125 m n.m.
— Začiatky osady siahajú do roku 1890, keď batizovský a markušovský veľkostatkár František Máriássy postavil na svojich pozemkoch, asi 300 m poniže neskoršej trasy Tatranskej elektrickej železnice, jednoposchodový hotel s domáckou a lacnou reštauráciou, 12 hosťovskými izbami a spoločnou nocľahárňou. Lokalitu už skôr nazývali Hagami alebo presnejšie Výšnými hágami (s malým "h", poľ. Wyźnie Hagi, nem. Hagi i Hochhagi, .Hoch-Hagi, maď. najprv Magas-Hági, neskôr Felsőhági), na rozdiel od Nižných Hágov (r. 1863 .Polana Hagi, Niźnie Hagi, Unter-Hagi, Alsó-hági) - 905 m n. m., na S od Štôly, kde už v 18. storočí stála máriássyovská horáreň na Kahuliach (Máriássy-Hütte, Máriássy-Hegerhaus, Rauschik-Haus), poskytujúca aj skromné turistické ubytovanie. Roku 1891 dostali Vyšné Hágy podľa vtedajšieho vkusu postavený kúpeľný dom so 6 hosťovskými izbičkami. Roku 1897 kúpil okolité lesy aj s osadou pruský knieža .Kristián Kraft Hohenlohe, ktorý dal vzápätí vybudovať hotel s 30 izbami a súkromný, verejnosti neprístupný poľovnícky kaštieľ. V úsilí zbaviť sa turistov - pasantov a spraviť z osady oddychové miesto pre zámožných rekonvalescentov badateľne zvýšil dovtedajšie ceny.
— Vráťme sa však k názvu Hágov. Veľký nemecko-český slovník Unikum (Praha 1941, zv.l, s.366) vysvetľuje Hag ako "hájemství, ohrada, lesík, plot". V prípade tatranských Hágov ide snáď o súvis s historickou skutočnosťou, že horáreň na Kahuliach bola jedna z prvých v širokom okolí a lesy v jej revíri patrili takmer až do konca 19. storočia medzi najvzornejšie obhospodarované vo Vysokých Tatrách.
— Roku 1928 kúpil tento komplex, aj s osadou Vyšné Hágy, československý lesný erár. Stále narastanie tuberkulóznych ochorení rozhodlo po dlhých polemikách o zdravotníckom využití tejto osady. S trojročným meškaním, ktoré zavinili vojnové ťažkosti, dali roku 1941 do prevádzky sanatórium robotníckej poisťovne, v tých časoch najväčšiu liečebňu tuberkulózy v strednej Európe. Popri moderne vybudovanej hlavnej budove vyrástli súčasne potrebné personálne byty a prevádzkové zariadenia. Robotníci, ktorí stavali mamutí komplex, štrajkovali roku 1938 za zlepšenie svojich sociálnych podmienok, ale aj na protest proti narastajúcemu fašizmu a jeho vojnovému štvaniu. Viacerí zo zaistených sa dostali do fašistických koncentrákov. Aj prvý riaditeľ sanatória MUDr. Soběslav Sobek zahynul roku 1942 rukou hitlerovských vrahov. V rokoch vojny našlo v sanatóriu útočište mnoho politicky a rasove prenasledovaných ľudí a ranených partizánov. Pri prechode frontu zriadili v ňom vojenskú nemocnicu. V súčasnosti je háganské sanatórium súčasťou komplexu Liečební tuberkulózy a respiračných chorôb. Všeobecný ústup tbc umožnil však postupne zamerať liečebný program ústavu na netuberkulózne ochorenia. Dokonalá vybavenosť umožňuje zložité chirurgické zákroky aj vedeckú činnosť lekárskeho personálu. Vynikajúce liečebné výsledky ústavu sú známe v svetových medicínskych kruhoch.
— Každoročne v auguste sa tu uskutočňuje medzinárodný volejbalový turnaj o Pohár Slovenského národného povstania. K Vyšným Hágom od Z prilieha lokalita Zbelovo.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách