— Veľkostatkár Aladár Salamon odoprel svoj súhlas, postavil však na poľane ešte v tomže roku trojizbovú poľovnícku chatu, v ktorej jednu miestnosť uvoľňoval aj turistom. Chata bola bez chatára, turisti si zjednávali použitie v Tatranskej Javorine na riaditeľstve veľkostatku. O dva roky neskôr nechal nový majiteľ Tatranskej Javoriny, knieža Hohenlohe Salamonovu chatu prebudovať na lesovňu a zakázal prístup na poľanu. Budova zhorela roku 1923 a rok po požiari Klub československých turistov vymohol výstavbu malej neobhospodarovanej útulne, ktorá však začiatkom roku 1926 tiež ľahla popolom. Obnovu zavrhli po dlhšej tlačovej polemike nielen ochranárske, ale aj turistické a horolezecké orgány, zdôvodňujúc, že prapôvodnú príťažlivosť Bielovodskej doliny by nenapraviteľne narúšalo akékoľvek ďalšie "scivilizovanie".

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách