— Takto, v množnom čísle, sa v posledných rokoch často označujú štyri tatranské osady s rovnakým základným názvom: Nový, Starý, Horný a Dolný Smokovec. Tri prvé z nich, ktoré ležia pri Ceste slobody, a v ostatnom čase už stavebne zrástli, tvoria v skutočnosti ucelenú urbanistickú jednotku. Kedysi ležali v chotároch troch rôznych podtatranských obcí, no po vytvorení samostatnej správnej jednotky Vysoké Tatry z tatranských pozemkov ich dovtedajších majiteľov zanikol aj dôvod pre ich ďalšiu teritoriálnu izoláciu. Dolný Smokovec leží zatiaľ mimo tejto sídlištnej aglomerácie.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách