— alebo presnejšie Chata pri Popradskom plese (Popradzkie Schronisko, Schronisko nad Popradzkim Stawem; Poprádtavi menház, Popráditaví menedékház; Popperseehütte). Chata bola rovnako veľká, ale už z kameňa a pozostávala z troch miestností. Od roku 1884 bol v nej stály chatár, vyslúžilý horský vodca Pavol Záborský, ktorý podával aj jednoduchšie jedlá. Jednu z izieb premenili na kuchyňu a z pribudovanej krytej verandy sa stala jedáleň. Roku 1890 vyhorela aj táto budova. S ňou zhorela aj nevšedná "kniha návštevníkov", o ktorej Mikuláš Szontagh napísal vo svojom sprievodcovi z roku 1888: "Steny, dvere a okná útulne sú popísané menami tých, čo ju navštívili. Dáva to výrečné svedectvo o ruchu, aký v nej panuje."
— Zdá sa, že dvojnásobná strata znechutila turistický spolok, lebo stavebníkom tretieho objektu pri Popradskom plese bol miestny zemepán, batizovský statkár František Máriássy.
— Nová Popradská chata bola trojizbová prízemná budova zo žuly a dreva a v prevádzke bola v rokoch 1892-1897. Nový majiteľ Mengusovskej doliny, knieža Hohenlohe, zbúral tento objekt, aby tak vytlačil turistov zo svojich pozemkov. Verejná mienka ho však už roku 1899 primäla obnoviť potrebnú turistickú bázu a postaviť štvrtú, drevenú prízemnú budovu pri Popradskom plese, ktorá po niekoľkých prestavbách a novšej dostavbe kamennej turistickej ubytovne slúžila do roku 1961 a v poslednej vývojovej fáze ponúkala priestor pre 150 nocľažníkov v 25 miestnostiach.
— Hoci sa názov Majláthova chata z pôvodnej budovy oficiálne neprenášal na tri nástupnícke chaty, mal značnú frekvenciu v literatúre a mapových dielach až do konca prvej svetovej vojny, ba dokonca po nej. V prvom slovenskom Sprievodcovi po Tatrách (Liptovský Mikuláš 1911) nazýva ju Miloš Janoška Majláthovou útulňou a názov nezmenil ani v rozšírenom povojnovom vydaní sprievodcu z roku 1923.
— Roku 1951, keď správu chaty prevzal oblastný zbor Slovakoturu v Starom Smokovci. premenovali ju na Chatu kpt. Morávku pri Popradskom plese. Štefan Morávka (1911-1945), krycím menom Hajna, rodák z Hajnej Novej Vsi a veliteľ oddelenia finančnej stráže na Štrbskom Plese, padol ako príslušník partizánskeho oddielu Vysoké Tatry a veliteľ prieskumnej hliadky 13. 1. 1945 na Grtúniku pod Kriváňom. Staršia, drevená časť chaty sa zrútila roku 1961 pod záľahou snehu, novšia, kamenná prístavba o tri roky neskôr podľahla požiaru.
— Havarijná situácia Popradskej chaty sa dala predvídať, a tak vyrastal od roku 1958 podľa projektov architektov L. Bauera a F. Čapka na SZ brehu Popradského plesa nový veľký objekt Horský hotel pri Popradskom plese.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách