— (József-menház; Joseph-Schutzhaus, Josefhütte). Postavil ju roku 1875 Uhorský karpatský spolok neďaleko poľovníckej chatky, prízemného zrubu tunajšieho zemepána Jozefa Szentiványiho. Zrub pochádzal z roku 1872 a od roku 1873 ho čiastočne sprístupňovali aj turistom. Drevenú budovu Jozefovej chaty postavil tesár Ján Zuskin a mala dve turistické nocľahárne, kuchyňu, komoru a izbu pre dozorcu. O rok neskôr pristavili ďalšie vedľajšie miestnosti, vrátane kúpeľní a spŕch, a odvtedy mala chata už štyridsať lôžok. Od roku 1877 sa o chatu aj o návštevníkov staral už stály hospodár. Roku 1879, keď sa Štrbské Pleso začalo rozrastať v klimatické kúpeľné stredisko, stratil objekt svoje pôvodné poslanie a s názvom Turistický dom (Túristaház, Touristenhaus) bol organicky začlenený do komplexu kúpeľných zariadení. Pôvodný názov Jozefova chata dostala budova 2. 8. 1875 pri slávnostnom otvorení na počesť Jozefa Szentiványiho (1817-1905), statkára zo Štrby a z Liptovského Jána, majiteľa Štrbského plesa a zakladateľa rovnomennej osady pri plese.
— Hoci Mengusovská dolina bola oddávna hospodársky exploatovaná a známa už priekopníckym bádateľom Tatier, turistický ruch v nej rozvíjala predovšetkým existencia Štrbského Plesa. Osobitnej pozornosti sa tradične tešia vychádzky k Popradskému plesu. Priekopnícke túry bývali len jednodňové. Výletníci nocovali v Mengusovciach, Lučivnej a Štôle a neskôr v tatranských strediskách od Štrbského Plesa po Starý Smokovec. Ak niekomu nestačila jednodňová túra, prenocoval na majeri, ako nazývali mengusovský salaš na Prostrednej mengusovskej poľane, alebo si núdzovo postlal pod ochranou previsnutého brala a či húšte kosodrevia.
— Roku 1876 schválilo predsedníctvo Uhorského karpatského spolku stavbu turistickej chaty pri Popradskom plese, prešli však tri roky, pokým jednoduchú, jednopriestorovú drevenú útulňu odovzdali verejnosti. Pri slávnostnom otvorení 4. 8. 1879 jej prisúdili názov Majláthova chata.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách