— názov je známy aj v obmenách útulňa pod Rysmi, útulňa pod Váhou, chata pod Váhou, útulňa pod sedlom Váhy, v poľských textoch Schronisko pod Waga. Korene diskusie o potrebe chaty v blízkosti populárnych Rysov siahajú do konca 19. storočia, keď ju ako prvý začal propagovať rakúsky horolezec Ubald Felbinger, ale pre technické a najmä finančné ťažkosti sa jej realizácia dlho odkladala. V turistických kluboch zaznievali obdivuhodne často ochranársky podfarbené námietky proti jej výstavbe, ale ani jej presadzovatelia neboli jednotní čo do umiestnenia a navrhovali lokality od Žabích plies až po hrebeň Váhy. Ani sama stavba sa neobišla bez problémov. Robert Vosyka referoval v Časopise turistů č. 5/ 1931 o dramatickom štvordňovom uväznení stavebných robotníkov oneskorenou snehovou víchricou v nedokončenom objekte. Podľa prvej povojnovej koncepcie mala chata byť príspevkom turistov k oslavám 10. výročia československej štátnosti, mala vyrásť približne sto metrov nad skutočným staveniskom a byť značne väčšia, ako je aktuálny objekt. Hoci pre organizačné a technické prieťahy začala prakticky slúžiť s päťročným meškaním, označovala sa oficiálne až do konca prvej republiky ako Jubilejná útulňa pod Rysmi. V rokoch druhej svetovej vojny bola chata sporadicky obhospodarovaná a roku 1944 sa v nej pred perzekúciou ukrývala skupina prenasledovaných poľských horolezcov. V zime roku 1947 a 1954 poškodili prízemný kamenný objekt snehové lavíny. Roku 1954 ju zreštaurovali a vnútorne upravili a roku 1977 rozšírili o poschodie. Poskytuje len sezónne horolezecké ubytovanie v spoločnej nocľahárni, bez vody.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách