— maď. Rudolf trónörökös vadászháza, pôvodne poľovnícka chata následníka trónu Rudolfa Habsburga s priľahlou šopou pre kone a služobníctvo. Poznáme ju z rytiny v sprievodcovi Mikuláša Szontagha A Magas Tátra és hegyvidéke (Vysoké Tatry a ich horský svet, Tešín 1895) a zo zachovanej fotopohľadnice. Bol to prízemný zrub s troma miestnosťami, drevenými okenicami a vysokým kamenným komínom. Keď Rudolf roku 1889 nečakane, 31-ročný zomrel, sprístupnila štátna lesná správa chatu výletníkom. V prvom slovenskom turistickom sprievodcovi Miloša Janošku (Sprievodca po Tatrách Liptovský Mikuláš 1911) čítame: "Kto by chcel tam prenocovať, musí si pýtať dovolenie a kľúč od podbanského polesného . . . Niekoľko krokov ďalej naľavo od chodníka je otvorená koliba, v ktorej sa tiež dá - tak po turisticky prenocovať. Poneváč ale okolo nieto dosť suchého dreva, treba sem včaššie dojsť, aby sa turisti mali času drevom zásobiť, lebo ohník je potrebný, keďže sú noci zväčša chladné. Od koliby vedie chodník strmým svahom ďalej druhou terasou doliny ku Kmeťovmu vodopádu".
— Prístrešok pre služobníctvo korunného princa, ktorý Janoška nazýva kolibou, mali výletníci právo použiť aj pred rokom 1889, ak Habsburgovci neboli na poľovačke v Kôprovej doline. Bola to však primitívna a núdzová možnosť. Walery Eljasz o nej píše vo svojom populárnom sprievodcovi, Illustrowanom przewodniku do Tatr z roku 1891, že "ponúka iba holé steny a strechu nad hlavou; vo vnútri nič nie je, iba holá zem, na ktorej si rozložíte oheň; dym sa voľne kudlí vetrákom na streche. Okolo ohniska je ustlaná čečina a seno".
Rudolfova chata vyhorela roku 1909 a koliba o šesť rokov neskôr. Ako kuriozitu hodno ale poznamenať, že na rôznych mapách boli zakreslené ešte aj po druhej svetovej vojne.
— Ďalší turistický objekt na J od sútoku Nefcerského s Kôprovským potokom prešiel do literatúry a do kartografie s názvom Mühlmannova chata.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách