Droga Weisza, Weisz-út, Weisz-Weg. Väčšinu potrebných prostriedkov získal Weisz organizovaním zbierok medzi návštevníkmi Tatier a usporadúvaním dobročinných plesov i lotérií. Na stavbu chodníka venoval aj vlastné neveľké úspory. Weiszove zásluhy o chodník pripomínal do roku 1945 pomníček s reliéfnym portrétom a krátkym latinským nápisom na Slavkovskej vyhliadke, ktorú na Weiszovu pamiatku volali aj Maximiliánkou (Miksa-magaslat; Maxhöhe).
— Cez Priečne sedlo prechádzali z Malej do Veľkej Studenej doliny od nepamäti poľovníci. Pomerne skoro použili poľovnícke prte aj turisti. Prví, ktorých mená sa nám zachovali, boli v lete 1846 Gustáv Müller a Viliam Roxer s bratom. Prť sa čoraz častejším používaním stabilizovala a roku 1934 vytýčil Klub československých turistov jej novú trasu. Stavbu realizoval v rokoch 1935-1937 ostravský oddiel KČST a tak sa chodníku ušlo dodnes používané pomenovanie Ostravská cesta.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách