— s lesovňou TANAPu, vo výške 1010 m n.m. Pôvodne tu stála poľovnícka chata Daniela Rolanda Diergardta, ktorý v rokoch 1898-1929 vlastnil okolité lesy. Chatu nazývali Danielovým domom (Daniháza) a z tohto pojmu bol po prvej svetovej vojne odvodený aj miestny názov Danielovo, poťažne Danielov dom.
— V súvise so slovakizáciou pomiestneho názvoslovia navrhlo roku 1937 Administratívne oddelenie 5 Krajinského úradu v Bratislave premenovať samotu na Pod Gerlachom. Prednosta Krajinského archívu v Bratislave Dr. Branislav Varsík a Okresný úrad v Poprade zamietli navrhnutý názov ako "rečove nesprávny", keďže názov najvyššieho vrchu je Gerlachovský štít, nie Gerlach a "doteraz užívaný starý názov osady Danielovo nie je proti duchu našej reči a naopak, zachováva sa v ňom meno zakladateľa tejto osady" (vyjadrenie zo dňa 22. 12. 1937 v toponomastickom archíve autora).

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách