Nižný podkrivánsky chodník, majúc na zreteli možnosť jeho neskoršieho rozšírenia na vozovku. Chodník, ktorý v podstate dobudovali roku 1893, odovzdali o rok neskôr turistickej verejnosh ako 13,5 km dlhú jazdeckú komunikáciu, ale podstatnejšie ďalšie úpravy na ňom už neuskutočnili.
— Keď však jeden zo zakladateľov horolezeckej organizácie JAMES a ústredný predseda Klubu slovenských turistov a lyžiarov Gustáv Nedobrý (1893 - 1966) otvoril roku 1936 Krivánsku chatu na V brehu Jamského plesa, postavil k nej aj vozovú cestu zo Štrbského Plesa. Slúžila pri zásobovaní chaty, ktorá roku 1943 vyhorela. Volali ju Nedobrého cesta.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách