— tvorí SV časť Smokovcov pri Ceste slobody, vo výške 950 m n. m.
— V druhej polovici 19. storočia vyrástla na V od Starého Smokovca drevená rozhľadňa, ku ktorej viedol obľúbený vychádzkový chodník. Miesto nazvali Vyhliadkou (Kilátás, Aussicht), neskoršie Peknou vyhliadkou (Szépkilátás, Schöne Aussicht) a začas tu stála aj neveľká letná reštaurácia. V Kolbenheyerovom sprievodcovi z roku 1884 sa stretávame s neobvyklou formou Tatra-Aussicht (Tatranská vyhliadka). Poliaci ostali len pri názve Widok.
— Od roku 1926 vyrástlo na Peknej vyhliadke a na V od nej niekoľko rodinných penziónov. Najznámejšie pomenovali Klára, Irma, Dagmar, Vlasta - podľa manželiek ich majiteľov - a Siesta, čo znamená Oddych. Zoskupenie budov vyhlásili roku 1930 za novú osadu Pekná Vyhliadka a po ďalšom stavebnom rozvoji ju podľa polohy povyše staršieho Dolného Smokovca nariadením Ministerstva vnútra zo dňa 8. 1. 1938 premenovali na Horný Smokovec. Z časť s osobitnou zastávkou elektrickej železnice, sa aj teraz označuje Pekná Vyhliadka. V inojazyčných prameňoch sa zaužívali názvy Wyżni Smokowiec, Felső Tátrafüred a Oberschmeks. Pred úradným ustálením názvu sa v kežmarskom týždenníku Karpathen-Post roku 1936 celkom ojedinele objavil tvar Ostschmecks, t.j. východný Smokovec.
— V 30. rokoch vyrástol väčší penzión Helios (podľa gréckeho božstva Slnka), ktorý po oslobodení premenovali na Poľanu, ako aj dve klimatoterapeutické sanatóriá dr. Jána Opatrného a dr. Júliusa Holzmanna-Horného. Prvé z nich je v súčasností detským oddelením Slovenských liečebných kúpeľov na liečenie nešpecifických ochorení horných a dolných dýchacích ciest a druhé - s pôvodným menom Bellevue (t. j. pekný výhľad) prevzal Odborný liečebný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Bývalá obytná vila dr. Opatrného bola adaptovaná na Dom spisovateľov.
— Dnes Horný Smokovec už stavebne splýva so Starým Smokovcom najmä prostredníctvom nových hotelov Bellevue (v poradí už tretím tohto mena) a Šport. Penzióny po znárodnení slúžia predovšetkým ako zotavovne. Poniže historického jadra osady vyrástol Juniorhotel Cestovnej kancelárie mládeže, nad Cestou slobody terajší hotel Panda. V osade sa sústredila časť obchodnej siete. Od roku 1961 má tu svoje sídlo odborné učilište Interhotela Tatry a od roku 1973 Tatranská galéria (s riaditeľstvom v Poprade).

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách