— Hunfalvyho chata (Schronisko Hunfalvy`ego; Hunfalvy-menház, Hunfalvy-menedékház, Hunfalvy-gunyhó, Hunfalvy-kunyhó; Hunfalvyhütte, Hunfalvy-Schutzhaus, chybne aj HunfalviHütte) na Vyšnej velickej poľane, zo S strany dnešnej Magistrály. Uhorský karpatský spolok sa už roku 1875 zaoberal projektom veľkej chaty, ale keď nezískal potrebné prostriedky, uspokojil sa s výstavbou menšieho objektu, na ktorý finančne prispeli aj riaditeľstvá kúpeľov v Starom a v Novom Smokovci. Drevenú chatu, v ktorej bola okrem veľkej "obytnej miestnosti" kuchyňa s komorou a izba chatára, odovzdali verejnosti roku 1878 a súčasne ju pomenovali podľa významného veľkoslavkovského rodáka, historika, cestovateľa a zakladateľa uhorskej vedeckej geografie Jána Hunfalvyho (1820-1888). Hunfalvy bol veľkým milovníkom Tatier a bol spoluzakladateľom budapeštianskej odbočky Karpatského spolku.
— Hunfalvyho chata mávala až do otvorenia Sliezskeho domu (roku 1895) cez letné mesiace aj riadneho hospodára, niektorého z vyslúžilých horských vodcov. Aký "komfort" ponúkala, vysvitá však zo slov poľského znalca a propagátora Vysokých Tatier Waleryho Eljasza-Radzikowského, keď hovorí, že "v nej okrem strechy, chleba a pálenky nemožno nič dostať" (1886).
— Zvyšujúci sa turistický ruch vo Velickej doline si vyžadoval solídnejšie služby. Keďže po turistickej stránke ju obhospodarovala Sliezska sekcia Uhorského karpatského spolku so sídlom vo Vratislavi, bolo na nej hľadať rozuzlenie. Za účasti viac ako sto hostí (a to bola vtedy na tatranské pomery až ohromná masa!) otvorili 2. 6. 1895 novopostavený Sliezsky dom

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách