— (v turistickom žargóne Votrubovka; Schronisko imienia gen. Votruby; Votrubamenedékház, nesprávne aj Wotrubamenedékház; Votrubahütte, nesprávne aj Wotrubahütte) bola vojenskou stavbou a dostala aj "vojenský" názov, na počesť autora taktickej obrany Vysokých Tatier, generála Jana Votrubu. Po právoplatnom ustálení hraníc vojsko odovzdalo chatu kežmarskej odbočke Klubu československých turistov. Drevená útulňa stála od roku 1922 pod Predným Kopským sedlom, na SZ od Veľkého Bieleho plesa a bezprostredne na J od chodníka na Kopské sedlo. Po menšej prestavbe ju ako chatu s dvoma miestnosťami získali turisti pred letnou sezónou 1924, pričom sa ju - ale bez ohlasu - pokúsili premenovať na Jánošíkovu chatu. Roku 1932 ju podstatnejšie rozšírili, ale už roku 1942 asanovali, keď 4. 10. 1942 na S brehu Veľkého Bieleho plesa dali do prevádzky priestornú, dvojposchodovú Kežmarskú chatu.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách