— Józef Nyka (Tatry, Varšava 1972) použil v poľštine názov Tatrzańska Droga Mlodości, čo pravda, skresľuje skutočnosť, že ju ako mládežnícku stavbu budovali mladí. Správny poľský názov má teda znieť Tatrzańska Droga Młodzieźy.
— Potrebu cesty, vtedy - prirodzene - len ako vozovky, propagovalo municípium Liptovskej župy už roku 1889 a o rok neskoršie vypracoval jej podrobnejší návrh budapeštiansky znalec Tatier spišského pôvodu, lekár a autor populárnych tatranských sprievodcov Teodor Posewitz (1850-1917). Stavbu stále odďaloval nedostatok finančných prostriedkov, ale aj úvahy o jej účelnosti. Uhorský karpatský spolok postavil na trase vytýčenej roku 1880 o štyri roky neskôr turistický chodník od Štrbského plesa po Podbanské, pre ktorý sa o nie celé desaťročie neskôr ujal názov Vyšný podkrivánsky chodník

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách