— (Waźeckie Schronisko; Važecer Hütte, Važecer Schutzhaus, Vážecer Schutzhaus unter dem Krivan), lebo stála na važeckých pozemkoch. Dôvernejší znalci pomerov ju nazývali Kertészovou chatou, resp. Kertészovou važeckou chatou. Do dejín protifašistického odboja sa zapísala Važecká chata ako stanovište poľských kuriérov po obsadení Poľska a ako dočasná báza partizánskeho oddielu Vysoké Tatry v čase Slovenského národného povstania. 27. 5. 1944 ju vypálili posilnené hitlerovské vojská, ktoré tu deň predtým v boji s partizánmi utrpeli ťažké straty.
— Roku 1961 vyrástla blízko Troch studničiek nová chata, ktorá pôvodne slúžila voľnej turistike, ale keď jej kapacita nebola dosť využitá, stala sa podnikovým rekreačným zariadením Prioru v Košiciach. Dostala názov Chata kpt. Rašu.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách