— Vývoj pomiestneho názvoslovia slovenskej časti Vysokých Tatier sme spracovali na príklade 2066 pomenovaných objektov. Napokon nám ostávajú ešte miestne názvy, ktoré sa na spracovávanom území viažu k stabilnému osídleniu od Podbanského cez turistické centrá a klimatické kúpele na J úbočí Vysokých Tatier, Ždiar a Tatranskú Javorinu po Lysú poľanu, resp. k jestvujúcim i historickým turistickým zariadeniam, útulniam a chatám v tatranských dolinách. Vývoj názvoslovia týchto objektov podávame na pozadí ich prehľadných dejín.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách