— je rekreačná osada pri Ceste slobody, medzi Horným Smokovcom a Tatranskou Lomnicou, vo výške 915 m n. m. Leží poniže ústia Studenej doliny a po jej V okraji tečie Studený potok.
— Pozemky, na ktorých od roku 1927 sporadicky vyrastali menšie rodinné penzióny, patrili v tom čase obci Stará Lesná, ktorú koncom 13. storočia založili Berzeviczyovci. Spočiatku sa bez pomiestneho určenia uvádzali iba názvy budov (Bohemia, Carpathia, Slovan), až po postavení prvého veľkého objektu, Detskej ozdravovne Dr. Jureckého pod lekárskym dozorom jej vtedajšieho majiteľa Ladislava Jureckého, známej dnes pod názvom Detský raj, bolo nové zoskupenie budov vyhlásené za osobitnú sídlištnú jednotku a úradne pomenované Tatranská Lesná. Názov vystihuje polohu osady v historickom tatranskom chotári materskej obce Stará Lesná. Detský raj s rozsiahlou novou prístavbou je ako medzinárodné detské rekreačné stredisko aj v súčasnosti hlavným objektom osady. Všetky budovy, až na prístrešok zastávky Tatranskej elektrickej železnice, ležia povyše Cesty slobody.
— Ďalšia výstavba sa v posledných rokoch presunula prevažne mimo územie Tatranského národného parku, nad samotnú obec Stará Lesná, kde na dolnej hranici lesa vyrástol postupne kemping, chatová osada a niekoľko väčších podnikových rekreačných zariadení.
— V inojazyčnej literatúre a kartografii sa pre Tatranskú Lesnú objavujú názvy Tatrzaňska Leśna a Tatra-Waldheim.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách