— je rekreačná osada pod Cestou slobody, 0,5 km na JV od Štrbského Plesa, vo výške 1315 m n. m. Obidve osady postupne stavebne splývajú.
— Roku 1897 kúpil banskobystrický architekt Karol Móry 75 katastrálnych jutár lesnatých pozemkov v štrbskom chotári. O tri roky neskôr vytvoril na mieste zanedbanej močariny vyťažením starého rašeliniska a čiastočným zahradením potoka Mlynica umelé jazierko, ktoré hneď zarybnil a na rozdiel od blízkeho, "odvekého" plesa nazval Novým Štrbským plesom (Nowe Szczyrbskie Jezioro, Neu-Csorbaer See, Uj-Csorbató). Roku 1905 postavil Karol Móry na brehu jazierka menší hotel a rozhľadňu. Išlo mu o vytvorenie lacnejšieho turistického zariadenia v bezprostrednej blízkosti mondénneho Štrbského Plesa, ktoré sa na začiatku nášho storočia stalo cenove neprístupné stredným spoločenským vrstvám, osobitne sa zaujímajúcim práve o oblasť Kriváňa a Mengusovskej doliny s Popradským plesom. Pokým lokalite nepriznali charakter osady, hovorilo sa len jednoducho o Móryho hoteli (hotel Móry, Móry-szálloda). Zastávka na trati starej ozubenej železnice bola však už roku 1905 označená názvom Móry-telep, čiže Móryho osada. Ten sa sem-tam objavoval v tlači až do roku 1945, o to skôr, že až do znárodnenia patrila osada Karolovmu dedičovi, hudobnému skladateľovi Jánovi Mórymu.
— Výstavba pokračovala v 30 rokoch vybudovaním dvoch hotelov penziónového charakteru. Vtedy sa už pre osadu oficiálne ujal názov Nové Štrbské Pleso (Nowe Szczyrbskie Jezioro, Neu-Tschirmer See, Uj-Csorbató, alebo aj chybne Uj-Csorba, t.j. "nová Štrba").
— Móryho podniky prevzalo po druhej svetovej vojne Revolučné odborové hnutie a premenilo ich na zotavovňu. V rokoch pred lyžiarskymi majstrovstvami sveta 1970 v nich ubytovali stavebných robotníkov, ktorí pripravovali Štrbské Pleso na svetový šampionát. Po majstrovstvách vyrástla na mieste starých, dosluhujúcich budov moderná zotavovňa Baník.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách