— (Tardíkova útulňa; Schronisko Tardíka), ktorú ako súkromný turistický penzión postavil istý Július Tardík. V niektorých tlačených sprievodcoch sa chybne uvádza pod názvom Turnerova chata. Aj na ňu sa často prenášal polohopisný názov chata pri Šalviovom prameni (Schronisko na Rzeźuchowej Polanie). Po vojne ju prevzal Klub slovenských turistov a lyžiarov a od neho Revolučné odborové hnutie, ale do roku 1958 úplne schátrala a museli ju asanovať.
— Prvý podnet pre výstavbu chaty v oblasti Bielych plies vyplýval zo strategických potrieb, v súvise s hraničnými nárokmi a incidentmi Poľska po prvej svetovej vojne. Votrubova chata

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách