— podľa staršieho pravopisu Egýdova chata; Schronisko Idziego; Egyed-menház, Egyed-ház, dávnejšie aj Egyde-gunyhó; Egydihütte, Egydi-Schutzhütte, Egyde-Hütte, Aegydi-Hütte, Aegidihütte, Aegidushütte, Ägiduis Schutzhaus) na počesť vtedajšieho predsedu Uhorského karpatského spolku, veľkolomnického statkára a iniciátora jej výstavby Egida Berzeviczyho (1835-1906). Keďže chatku často neoprávnene používali a znečisťovali belianski pastieri, preniesli ju roku 1880 na S breh Zeleného plesa, tu však roku 1883 celkom vyhorela.
— Už v nasledujúcom roku 1884 nahradila prvú Egidovu chatu na tom istom mieste nová, dvojizbová útulňa s predsieňou a s rovnakým menom. Po zlých skúsenostiach s mikroklímou S brehu ju roku 1887 premiestnili na J od jazera. Dva požiare z roku 1890 najprv poškodili a napokon celkom spustošili druhú Egidovu chatu.
— Tretia, murovaná chata s piatimi izbami vyrástla roku 1897 opäť na S brehu Zeleného plesa, ako zárodok súčasného objektu s názvom Chata pri Zelenom plese.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách