— poľ. Zbielowo a v historických písomnostiach Belovo (poľ. Bielowo), s lesovňou TANAPu. Vznik tohoto názvu nie je historicky podložený. Možno ale predpokladať, že má čosi spoločného s menom majiteľa, alebo presnejšie exploatátora, ktorý kúpil drevo na pni od bývalých majiteľov lesa. V okolí sa opätovne objavujú názvy príbuzného typu, napr. Gutmanov šlóg, Renerov šlóg, ktoré sa jednoznačne viažu k historickým rúbaniskám.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách