— alebo Sliezska cesta, v inojazyčných prameňoch Sziléziai-út a Schlesier Weg. Velickú dolinu do roku 1918 turisticky obhospodarovala sliezska sekcia Uhorského karpatského spolku so sídlom vo Vratislavi. Najprv vylepšila jestvujúci chodník na úseku medzi Velickým a Dlhým plesom a v rokoch 1892 - 1893 ho predĺžila až na Poľský hrebeň, upraviac aj výstup na Východnú Vysokú. Dnešný chodník zachováva až na drobné korektúry historickú trasu a popri ňom, približne pod Krčmárovým žľabom Gerlachovského štítu, nájdeme aj teraz starú kovovú tabuľu, ktorá v nemeckom jazyku uvádza názov chodníka a základné údaje o jeho postavení.
— Chodník zo Starého Smokovca k Piatim prameňom pod Slavkovským štítom vyrástol roku 1850 zásluhou vtedajšieho nájomcu starosmokovských hotelov a reštaurácií Jána Juraja Rainera (1800-1872), pôvodne mäsiara v Spišskej Sobote. Keďže Rainer sám nemal dostatok finančných prostriedkov na stavbu chodníka, získal chýbajúcu sumu z milodarov hostí a sám odpracoval množstvo "brigádnických hodín" pri realizácii svojho predsavzatia. Pri prameňoch, ktoré vtedy vyvierali na čistine v nízkom, mladom lese, zriadil vyhliadkový altán. Návštevníci Starého Smokovca, vtedy ešte jedinej tatranskej osady, spontánne a po zásluhe vraveli chodníku Rainerova cesta

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách