— alebo Migazziho cesta, ide o vozovku zo Starého Smokovca na Hrebienok, vybudovanú roku 1894 a postupne zdokonaľovanú a prestavávanú na bezprašnú autocestu. Až do roku 1918 oficiálne platný názov Migazzy-út s nemeckým prekladom Migazzy-Strasse odhlasovala členská schôdza Uhorského karpatského spolku na svojom zasadnutí 4. 8. 1895 v Starom Smokovci. V rôznych prameňoch sa objavuje aj v podobe Migazzi-út, Migazzi-Strasse, Migazzi-Weg a Migazzi-Fahrweg, resp. v poľských sprievodcoch Droga Migazziego.
Viliam Migazzy (pôvodne Migazzi, 1829-1896), pôvodom zo švajčiarskej zemianskej rodiny, maďarský politik a statkár zo Zlatých Moraviec, zakladateľ Uhorského rybárskeho spolku, bol v rokoch 1892-1896 predsedom Uhorského karpatského spolku. V tejto funkcii dal podnet k výstavbe vozovky a sám finančne prispel na jej realizáciu. Po tomto nasledovalo spojenie koncových bodov Rainerovej a Migazzyho cesty, ktoré dnes tvorí v podstate dosť zhodný úsek Magistrály medzi Hrebienkom a vyústením modro značkovaného chodníka nad Piatimi prameňmi. Chodník na popud predsedníctva Uhorského karpatského spolku "poctili" roku 1898 názvom Szilágyi Dezső-út, v slovenskom preklade Szilágyiho cesta.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách