— so 110 miestami v dvojposteľových izbách s prístelkami a vo viacposteľových izbách, s pohodlnou reštauráciou a dokonca s barom. Charakter hotela nevyhovoval prostrediu, potrebám a požiadavkám turistickej verejnosti. Po prestavbe interiérov slúži ako chata. Pamätná tabuľa zo zlikvidovanej, štvrtej Popradskej chaty bola premiestnená na novú budovu, a tak - hoci oficiálne neprevzala posledný názov predchodkyne - býva neraz označovaná ako Chata kpt. Morávku pri Popradskom plese.
— Chatu v hornej časti Mengusovskej doliny, v Dolinke pod Váhou, budoval od roku 1931 popradský odbor Kubu československých turistov. Do rúk turistickej verejnosti ju odovzdali roku 1933 s polohopisným názvom Chata pod Rysmi.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách