— ale bývala označovaná aj ako chata v Skalnatej doline alebo pri Skalnatom plese (Kőpatakitavi menedékház, Steinbachseehütte). Poľský názov Łomnickie Schronisko, dávnejšie Schronisko przy Łomnickim Stawie, vychádza z poľských pomenovaní Skalnatej doliny a plesa - Łomnicka Dolina, Łomnicki Staw. Po niekoľkoročnej prestávke je chata od roku 1995 znova v prevádzke.
— V starších prameňoch sa stretávame s dnes už zabudnutým pojmom Gertrúdina chata.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách