— leží zatiaľ oddelene od svojich ostatných menovcov, poniže nich pri ceste z Horného Smokovca do Novej Lesnej a Popradu, resp. medzi ňou a cestou zo Starého Smokovca cez Veľký Slavkov do Popradu, vo výške 890 m n. m.
— Osada vznikla roku 1881 na niekdajších novolesnianskych pozemkoch a podľa pred stavy svojho zakladateľa, kežmarského učiteľa Jozefa Bohuša, mala slúžiť ako cenove prístupné študentské letovisko. Zámery nevyšli. Načatého diela sa pre zakladateľovu insolventnosť zmocnila Kežmarská banka úč. spol. Postavila a vo vlastnej réžii obhospodarovala tri väčšie hotely, ktoré nazvala Orol (Sas, Adler), Hlucháň (Siketfajd) a Kamzík (Zerge) a rôznym prominentným záujemcom umožnila stavbu súkromných letohrádkov. Menšie objekty Bocian (Gólya), Hrdlička (Gerlicze) a Veverlčka (Mókus) slúžili ako pohotovostná nemocnička, administratívna budova, poštový a telegrafný úrad, čitáreň a klub. V Kúpeľnom dome (Fürdőház, Badehaus) ponúkali liečivé kúpele z miestnej rašeliny. V hale budovy vyvierajúci prameň minerálnej vody, ktorý pre bublanie nazývali Varičom krúp (Darafőző, Grützekocher), ordinovali na pitné kúry.
— Na začiatku prvej svetovej vojny stal sa majiteľom osady Krajinský ústav pre zaopatrovanie invalidov a pretvoril ju na vojenskú liečebňu tuberkulózy. Odvtedy slúži historické jadro Dolného Smokovca nepretržite zdravotníctvu.
— Po prvej svetovej vojne sa úradne ustálil slovenský názov osady Nižný Smokovec a dovtedajšia oficiálna forma Alsó-Tátrafüred s inojazyčnými podobami Dolny Smokowiec a Unterschmecks sa odvtedy objavujú len v cudzojazyčných prameňoch. V súvise so vznikom Horného Smokovca zmenil sa Nižný Smokovec na Dolný Smokovec. Osada sa od roku 1919 špecializuje na liečenie detí. Jadrom detskej liečebne sa stali pôvodné hotely kežmarskej banky, premenované na Kollárov, Kalinčiakov a Šafárikov dom (krátko Kollár, Kalinčiak, Šafárik). Roku 1931 vyrástla moderná liečebňa s interným a chirurgickým pavilónom, ktorá pôvodne niesla meno Vavra Šrobára a doteraz tvorí centrálny objekt komplexu Odborného liečebného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb.
— Historické jadro Dolného Smokovca sa po roku 1945 výraznejšie nezmenilo. Zato v jeho J susedstve vyrástlo od roku 1958 rozsiahle sídlisko pre spádovú oblasť Smokovcov - Pod lesom.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách