— (Furkotne Schronisko), ktorú podľa súkromného majiteľa nazývali aj Lonekovou chatou. Po druhej svetovej vojne bola znárodnená a roku 1951, pod správou Slovakotouru v Starom Smokovci premenovaná na chatu kpt. Rašu. Keď roku 1956 celkom vyhorela, nebol už záujem o jej obnovenie. Názov, ktorý dostala na počesť jedného z veliteľov partizánskeho oddielu Vysoké Tatry, prešiel roku 1961 na novopostavený objekt neďaleko Troch studničiek (pozri č. 2109).
— Skôr ako začala vyrastať osada Štrbské Pleso, stála na V brehu rovnomenného jazera turistická chata, ktorej hovorili Jozefova chata.

 

| Ivan Bohuš - Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier © 1996 | code & design Tomáš Bujna - NZW © 2000-2009
Tento projekt podporuje NZW /dielne a TATRYBLOG - Blog nielen o histírii a architektúre vo Vysokých Tatrách